Om MAAO

My African Aid Organisation (MAAO) er en hjelpeorganisasjon som har som hovedformål å hjelpe trengende i Afrika, og da barn i særdeleshet.

Vi står bak barnehjemmet My Home i Freetown i Sierra Leone.  Vi  har valgt å kun benytte lokalt ansatte. Det skaper arbeidsplasser, og vi mener at de lokale har de beste forutsetninger for å forstå barnas behov i sitt eget lokalmiljø. Det var vist seg å fungere svært godt.

I Norge er det kun to personer som står bak MAAO. Petal Anne og Leif Arild Jensen.
Vi jobber frivillig med dette, og har begge vanlige jobber på si. Vi tar ikke lønn for jobben vi gjør.

Finansieringen av My Home skjer på frivillig basis. Vi har ingen innsamlingsagenter. Vi bruker ingen penger på reklame. Pengene som kommer inn, går til drift av My Home. Bidrag kommer både fra private, bedrifter, skoler, barnehager og foreninger.

Vi besøker My Home med ujevne mellomrom, og har god oppfølging av både barn og ansatte.